Alsat M - Lajmërim

November 26,2014

Nga mbrëm Alsat M është prap në transmetim Satelitore.

nese nuk e keni ende kanalin duhet ta ndalni dhe ta ndizni prap dhe do ju shfaqet në të njejtin vend që ka qen.