DigitAlb Satelitor përmban dy Paketa. Paketën DigitAlb HD që ka 64 kanale dhe paketën Premium HD që ka 72 Kanale ( 8 Kanale Sportive)

Porosi e shpejt! Për këto produkte ju duhet të keni anten Satelitore ose të zgjidhni produktin me anten. Së bashku me anten vjen një LNB singel,10 kabel dhe një kalues derë/dritare.

 

Paketa DigitAlb HD 64 Kanale

Paketa Premium HD 72 Kanale