Paguaj me PostFinanceKëtu mund të bëni riabonimet në mënyrën më të shpejt! Për mes Postfinance ju mund të paguani me Postfinance Card, e-finance card, Master Card dhe Visa Card

 

Zgjidhni abonimin e dëshiruar:  
Zgjidhni gjuhën e procedurës së pagesës:
Numri i kartës 014xx... ose 020xx...: