TIBO IPTV dhe TopAL IPTV mundëson transmetimin e kanaleve të Platformës DigitAlb përmes teknologjis së fundit IPTV ( tv me internet). Shpejtësia e preferuar është 5 mbit/s, Sa me të shpejt që keni internetin aq më mirë

Çmimet dhe listën e kanaleve mund ta gjeni këtu